Prøvetrykk fremmer
styrken i det analoge!

I en digital verden med fokus på effektivitet, produktivitet og besparelser, ønsker Prøvetrykk å fokusere på styrken i det analoge.
Vi ønsker å stoppe litt opp.Ta tilbake tiden, taktiliteten, og stoltheten bak et kvalitetshåndverk. 

Bilde som illustrerer hva Prøvetrykk gjør og er

Om Prøvetrykk

Prøvetrykk er lokalisert i Harstad, en by med en lang trykkerihistorie. Nå bringer vi denne stolte tradisjonen videre, og det med maskinene fra den gang da. Våre lokaler er kombinert verksted, kursarena, visningsrom og utsalgssted. Herfra vil vi utvikle og tilby unike trykksaker, håndlagde produkter, kurs, og andre formidlingopplegg.

Lokalt samarbeid, godt håndverk og kollektiv utvikling er sentrale holdepunkter i vårt arbeid.

Produkter